ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ &Κ.Ο.ΕΛ . ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ & ΚΙΝΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Κ.Ο.ΕΛ.
 ιδρύθηκε από τον  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ ,